четвъртък, 21 юли 2011 г.

НЕ СТОЙ ОТВЪН

   Това е едно стихотворение от една варненска поетеса - Валентина Костова.За съжаление подробности не само за нея,но и за другите автори,които ще ви предложа,не мога да дам. "Познанството ни" се заключава в по 2-3 "лични" виртуални съобщения. 1 коментар: